IBO rainsystem IRS 1 (S-MCI 1 zbiornik/reg.cisń)IBO rainsystem IRS 1 (S-MCI 1 zbiornik/reg.cisń)IBO rainsystem IRS 1 (S-MCI 1 zbiornik/reg.cisń)
IBO rainsystem IRS 1 (S-MCI 1 zbiornik/reg.cisń)
IBO rainsystem IRS 1 (S-MCI 1 zbiornik/reg.cisń)
IBO rainsystem IRS 1 (S-MCI 1 zbiornik/reg.cisń)
Cena:
2402,42PLN

IBO RAIN SYSTEM

zestaw pompowy do wody deszczowej

Automatyczny zestaw pompowy przeznaczony do poboru wody z wielu źródeł za pomocą jednej pompy z jednoczesnym uzupełnianiem źródła za pomocą sieci wodociągowej w przypadku braku wody w zbiorniku.
Dzięki zastosowaniu pływaków i elektrozaworów oraz komputera sterującego całym układem cały proces poboru wody, zmiany zbiornika oraz jego uzupełniania wodą miejską odbywa się automatycznie.

Podstawowe cechy zestawów IRS:

Jedna pompa – wiele źródeł
Pompa wchodząca w skład zestawu IRS może pobierać wodę z jednego, dwóch, a nawet trzech różnych zbiorników znajdujących się na jednej działce.

Automatyczna zmiana źródła poboru wody
Pływak wchodzący w skład zestawu na bieżąco monitoruje poziom wody w zbiorniku, z którego system IRS pobiera wodę. Kiedy poziom lustra wody zbliża się do dna zbiornika, pływak wysyła sygnał do elektrozaworu, który zmienia źródło poboru wody lub w ostateczności otwiera zawór uzupełniający zbiornik z deszczówką przy pomocy wody z sieci wodociągowej lub studni głębinowej.

Automatyczna praca pompy
Zastosowane sterowniki – IBOPRESS10 oraz IVR10 – sterują pompą na postawie ciśnienia panującego w sieci. Sterowniki włączają pompę w momencie spadku ciśnienia (odkręcenie kranu w ogrodzie – rozpoczęcie nawadniania, spuszczenie wody w toalecie, uruchomienie pralki) i wyłączają ją w chwili wzrostu ciśnienia (zakręcenie kranu).

Zdolność ssania pompy do głębokości 7 metrów
Zastosowane w zestawach IRS pompy są urządzeniami samossącymi, dzięki czemu mogą czerpać wodę ze źródeł znajdujących się poniżej miejsca instalacji pompy. Parametr ten daje nam możliwość poboru wody nie tylko ze zbiorników na wodę deszczową, ale również ze studni z lustrem wody opadającym maksymalnie do głębokości 7 metrów od
miejsca instalacji pompy. Dodatkowym atutem użytych w zestawach pomp jest zdolność samoodpowietrzania instalacji na ssaniu.

Ekologia
Pobieranie wody z wielu źródeł za pomocą jednej pompy daje nam możliwość magazynowania dużych ilości wody deszczowej w kilku zbiornikach, ograniczając do minimum zużycie wody miejskiej. Sieć wodociągowa jest uruchamiana dopiero w przypadku braku wody we wszystkich dostępnych zbiornikach. Dodatkowo w wersji PRO urządzenie jest wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której pobór prądu jest ograniczony nawet do 60%.

IRS1 - zestaw w wersji podstawowej
pobiera wodę z jednego zbiornika na wodę
deszczową. W momencie braku wody
w zbiorniku, wchodzący w skład zestawu
pływak wyśle sygnał do sterownika, który za
pomocą elektrozaworu zacznie uzupełniać
pusty zbiornik wodą z sieci miejskiej lub
studni głębinowej

IRS2 - w wersji IRS2 system będzie korzystał z dwóch
zbiorników zlokalizowanych na jednej działce:
głównego i pomocniczego. Dopiero w momencie
braku wody w obu zbiornikach system zacznie
uzupełniać jeden z nich wodą miejską lub pompą
zainstalowaną w studni głębinowej.

IRS3 - w wersji IRS3 mamy do dyspozycji aż trzy
różne zbiorniki. Jednym ze zbiorników może być studnia
kręgowa z lustrem wody nieopadającym poniżej 7
metra od powierzchni.

Zestawy są dostępne w kilku konfiguracjach.

Dobierając zestaw należy wziąć pod uwagę:
– ilość zbiorników z których system ma pobierać wodę
– wydajność pompy – powinna być ona dopasowana do ilości   magazynowanej wody lub zapotrzebowania systemu nawadniającego ogród
– rodzaj sterowania: automaty IBOPRESS lub przetwornica częstotliwości IVR10, przetwornica częstotliwości jest idealnym rozwązaniem dla pomp posiadających większą wydajność (HP1500INOX)

Kup stacjonarnie w sklepie